قارچ گانودرما سالم – بسته 500 گرمی

1,500,000 تومان 1,400,000 تومان

در انبار

کیفیت بسیار بالاتر نسبت به نمونه جنگلی

سالم تر و نمونه اصلی قارچ گانودرما لوسیدوم

کشت شده با بذرهای وارداتی و با کیفیت

خواص و تاثیرگذاری بهتر بر روی بیماری ها

واتس آپ فروشگاه
در انبار
دسته بندی ها:
محل تحویل خود را انتخاب کنید
آدرس خود را وارد کنید و ما پیشنهاد را برای منطقه شما مشخص کنید.