مشاوره فنی و مالی برای راه اندازی سالن پرورش قارچ خوراکی
آموزش جامع پرورش قارچ خوراکی و شرایط مطلوب کشت قارچ و مراحل کشت قارچ
طراحی و مشاوره هزینه برای تاسیس سالن پرورش قارچ به صورت سنتی، نیمه صنعتی و مکانیزه و توجیه اقتصادی تولید
مشاوره جهت تهیه و کیفیت مواد اولیه و تجهیزات سالن پرورش قارچ
مشاوره جهت بررسی میزان و راندمان قارچ تولیدی در دوره های کشت و فصول مختلف
مشاوره جهت بالا بردن راندمان تولید و افزایش محصول و بالا بردن کیفیت قارچ تولیدی
مشاوره جهت بازاریابی و پخش محصول تولیدی و افزایش سود دهی و کاهش هزینه ها
مشاوره جهت مبارزه با آفات و بیماری ها در سالن های پرورش و استفاده از سموم و آفت کش ها
مشاوره برای تنظیم دقیق دما و شرایط محیطی سالن پرورش و استفاده از تجهیزات مناسب
برطرف کردن هرگونه مشکل، ابهام یا سوال در حوزه پرورش قارچ خوراکی
مشاوره امور ثبتی و اداری و حقوقی در حوزه پرورش قارچ و محصولات وابسته

محل تحویل خود را انتخاب کنید
آدرس خود را وارد کنید و ما پیشنهاد را برای منطقه شما مشخص کنید.