15%
قارچ انوکی نیمه خشک

قارچ انوکی نیمه خشک

در انبار
فروشگاه:basalam
98,000 تومان
14%
پودر قارچ ترکی تیل یا ترامتس

پودر قارچ ترکی تیل یا ترامتس

در انبار
فروشگاه:basalam
190,000 تومان
22%
قارچ شیتاکه خشک برای hpv بسته 200گرمی

قارچ شیتاکه خشک برای hpv بسته 200گرمی

در انبار
فروشگاه:basalam
470,000 تومان
6%
قارچ هریسیوم یا یال شیر خشک یک کیلوگرمی